Kategorie sklepu

Marka

Kropla Beskidu

Opis produktu

Woda napowietrzana i filtrowana. Odpowiednia dla diety ubogiej w sód. Ujęcie Kropla Beskidu w Tyliczu.

Adres producenta

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa
801 110 110
kroplabeskidu.pl

Rozlewnia w Tyliczu,
ul. Wolności 8,
33-383 Tylicz

Adres zwrotny

Coca-Cola HBC Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 16,
02-092 Warszawa
801 110 110
kroplabeskidu.pl

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Chronić przed działaniem promieni słonecznych. Nie przechowywać w pobliżu środków chemicznych. Chronić przed zamrożeniem.

Wartości odżywcze Ogólna mineralizacja: 333,2 mg/l
Charakterystyczne składniki mineralne (mg/l):
Kationy:
Wapniowy (Ca 2+) 45
Magnezowy (Mg 2+) 17
Sodowy (Na +) 15
Potasowy (K +) 1,1
Aniony:
Wodorowęglanowy (HCO3 -) 219
Siarczanowy (SO4 2-) 33
Chlorkowy (Cl -) 3,1
Fluorkowy (F-) <0,10
Polecane produkty