Kategorie sklepu

Marka

Kinga Pienińska

Opis produktu

Odpowiednia dla diety ubogiej w sód.

Ze źródła: Kinga Pienińska
Otwory: Św. Kinga, Kinga II, SW-1, Zdrój-6, Zdrój-7, Zdrój-9, SW-9
Miejsce wydobywania: Krościenko nad Dunajcem

Adres producenta

Kinga Pienińska Sp. z o.o.
al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków
Rozlewnia Wody Mineralnej
34-450 Krościenko n. Dunajcem
ul. Jagiellońska 129
tel. (0-18) 26 239 30
#KingaPieninska

Adres zwrotny

Kinga Pienińska Sp. z o.o.
al. 3 Maja 9,
30-062 Kraków
#KingaPieninska

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu.

Wartości odżywcze [mg/l]
Kationy
Wapniowy (Ca 2+) 81,32
Magnezowy (Mg 2+) 20,94
Sodowy (Na +) 14,06
Potasowy (K +) 2,20
Aniony [mg/l]
Wodorowęglanowy (HCO3 -) 372,21
Siarczanowy (SO4 2-) 19,90
Chlorkowy (Cl -) 7,09
Fluorkowy (F -) 0,05
Składnik niezdysocjowany [mg/l]:
Krzemionka SiO2: 10,6
Suma składników mineralnych: 537 mg/l
Polecane produkty