Kategorie sklepu

Marka

Muszyna

O marce

Cechini
Mineralne serce Muszyny

Opis produktu

Woda wydobywana i rozlewana na terenie Uzdrowiska Muszyna.

Woda wydobywana z ujęcia Cechini Muszyna (odwierty: Józef, Karolina, Marcin II, Anna, Anna II) na terenie Uzdrowiska Muszyna.

Zawiera magnez, wapń i wodorowęglany.

W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania - częściowego odgazowania i fitracji. Woda niskonasycona dwutlenkiem węgla - do stężenia 1500 mg/l CO₂.

Adres producenta

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Zazamcze 23,
33-370 Muszyna
www.cechini-muszyna.pl

Adres zwrotny

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Zazamcze 23,
33-370 Muszyna
www.cechini-muszyna.pl

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem. Zaleca się spożyć do 48h po otwarciu.

Wartości odżywcze Zawartość charakterystycznych składników mineralnych:
Kationy mg/l
wapniowy Ca²⁺ 325,8
magnezowy Mg²⁺ 61,62
sodowy Na⁺ 33,17
potasowy K⁺ 3,73
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO₃⁻ 1314
siarczanowy SO₄²⁻ 16,5
chlorkowy Cl⁻ 8,93
fluorkowy F⁻ 0,11
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych: 1808,5 mg/l
Polecane produkty