Kategorie sklepu

Marka

Muszyna

Opis produktu

Woda wydobywana z ujęcia Cechini Muszyna (odwierty: Józef, Karolina, Marcin II, Anna, Anna II) na terenie Uzdrowiska Muszyna. Zawiera magnez, wapń i wodorowęglany. W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania - częściowego odgazowania i filtracji. Woda średnionasycona dwutlenkiem węgla - od 1500 do 4000 mg/l CO2.

Adres producenta

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Zazamcze 23,
33-370 Muszyna

Adres zwrotny

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.,
ul. Zazamcze 23,
33-370 Muszyna

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i zaciemnionym miejscu.

Wartości odżywcze Zawartość charakterystycznych składników mineralnych (mg/l):
Kationy:
Ca 2+ 325,80
Mg 2+ 61,62
Na + 33,17
K + 3,73
Aniony:
HCO3 - 1314,00
SO4 2- 16,51
Cl - 8,98
F - 0,11
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych: 1808,50 mg/l
Polecane produkty