Kategorie sklepu

Marka

Muszyna

Opis produktu

Woda wydobywana i rozlewana na terenie Uzdrowiska Muszyna.

Woda wydobywana z ujęcia Cechini Muszyna (odwierty: Józef, Karolina, Marcin II, Anna, Anna II) na terenie Uzdrowiska Muszyna.

W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania - częściowego odgazowania i filtracji. Woda średnionasycona dwutlenkiem węgla - od 1500 do 4000 mg/l CO2.

Adres producenta

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Zazamcze 23
33-370 Muszyna

Adres zwrotny

Rozlewnia Wody Mineralnej Cechini Dystrybucja Sp. z o.o.
ul. Zazamcze 23
33-370 Muszyna
www.cechini-muszyna.pl

Przechowywanie

Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, chronić przed działaniem promieni słonecznych i zamrożeniem.

Wartości odżywcze Zawartość charakterystycznych składników mineralnych:
Kationy mg/l
wapniowy Ca 2+ 325,8
magnezowy Mg 2+ 61,62
sodowy Na + 33,17
potasowy K + 3,73
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 - 1314
siarczanowy SO4 2- 16,51
chlorkowy Cl - 8,93
fluorkowy F - 0,11
Ogólna zawartość rozpuszczalnych składników mineralnych: 1808,5 mg/l
Polecane produkty