Kategorie sklepu

Marka

Veroni

Opis produktu

Średniozmineralizowana. Wydobywana z otworu "Veroni" z głębokości 201 m w Radomiu. Poddawana procesowi napowietrzania i filtracji. Wysokonasycona dwutlenkiem węgla.

Adres producenta

Zbyszko Company S.A.,
ul. Warszawska 239,
26-600 Radom,
www.zbyszko.com.pl

Adres zwrotny

Zbyszko Company S.A.,
ul. Warszawska 239,
26-600 Radom,
www.zbyszko.com.pl

Przechowywanie

Przechowywać w suchym, chłodnym i zacienionym miejscu, wolnym od obcych zapachów. Chronić przed przemrożeniem i działaniem promieni słonecznych.

Wartości odżywcze Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych 533 mg/l
Kationy mg/l
Wapniowy Ca 2+ 78,16
Sodowy Na + 29,70
Magnezowy Mg 2+ 13,37
Potasowy K + 7,5
Aniony mg/l
Wodorowęglanowy HCO3- 370,70
Chlorkowy Cl - 11,70
Siarczanowy SO4 2- <1,00
Fluorkowy F - 0,13
Polecane produkty