Kategorie sklepu

Marka

Muszynianka

Opis produktu

zawiera magnez, wapń i wodorowęglany

W toku produkcji wodę poddano procesowi napowietrzania i filtracji - częściowo odgazowana.

Woda wydobywana z otworów: O-1, K-1, M-2, M-5, M-13 w Miliku, M-3, A-1 w Andrzejówce

Adres producenta

Spółdzielnia Pracy "Muszynianka"
ul. Kościuszki 58
33-380 Krynica-Zdrój

Wyprodukowano w Zakładzie Eksploatacji Wody Mineralnej
Milik 3
33-370 Muszyna

Adres zwrotny

Spółdzielnia Pracy "Muszynianka"
ul. Kościuszki 58
33-380 Krynica-Zdrój
tel./fax 18 471 21 34

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym i zaciemnionym miejscu.

Wartości odżywcze Główne składniki mineralne
Kationy mg/l
magnezowy Mg 2+ 103,5
wapniowy Ca 2+ 228,6
sodowy Na + 91,5
potasowy K + 7,5
Aniony mg/l
wodorowęglanowy HCO3 - 1479,9
siarczanowy SO4 2- 16,3
chlorkowy Cl - 17,7
fluorkowy F - 0,05
Ogólna zawartość rozpuszczonych składników mineralnych 1945,05 mg/l
Składniki mineralne niezdysocjowane:
Kwas metakrzemowy -H2SiO3 35 mg/l
Suma składników stałych 1980,05 mg/l
Polecane produkty