Kategorie sklepu

Marka

Vanish

Opis produktu

Vanish Pianka do dywanów i tapicerki 600 ml
Usuwa zabrudzenia 5x skuteczniej niż samo odkurzanie i zwalcza brzydkie zapachy, aby przywrócić doskonały wygląd dywanom. Została opracowana specjalnie z myślą o zwalczaniu zaschniętego brudu na dywanach i tapicerkach, zwłaszcza w miejscach o dużym natężeniu ruchu, jak korytarze, schody i przedsionki czy kanapy. Oprócz tego wyjątkowo zmiękcza, nadaje świeżość i usuwa 3x więcej sierści zwierząt.

Zalety produktu:
• Usuwa 5 razy więcej zabrudzeń niż samo odkurzanie.*
• Zwalcza brzydkie zapachy.
• Wyjątkowo zmiękcza.
• Nadaje świeżość.
• Usuwa 3x więcej sierści zwierząt*.
• Dogłębne czyszczenie dla higienicznej czystości.

Jak używać Pianki Vanish do dywanów i tapicerki?
1. Mocno wstrząśnij i rozpyl na docelowej powierzchni.
2. Rozprowadź pianę za pomocą niefarbującej, czystej szczotki lub czystej, wilgotnej gąbki.
3. Pozostaw na 2 godziny lub do wyschnięcia, a następnie odkurz.

Vanish Gold Pianka Clean & Fresh Świeżość bryzy do często używanych powierzchni dywanów. Niebezpieczeństwo. Skrajnie łatwopalny aerozol. Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem. Chronić przed dziećmi. W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Dokładnie umyć ręce po użyciu. Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 °C. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych kontenerów zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i międzynarodowymi przepisami. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: umyć dużą ilością wody. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/ zgłosić się pod opiekę lekarza. Nie wdychać sprayu. Nie spryskiwać twarzy. Używaj w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, także podczas odkurzania. Trzymaj dzieci i zwierzęta z dala od obszaru podczas użytkowania i odkurzania.

Skład: < 5%: węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne; polikarboksylany, fosforany; kompozycja zapachowa. Zawiera konserwanty Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Składniki

fosforany

<5 %: węglowodory alifatyczne, anionowe środki powierzchniowo czynne

Zawiera konserwanty Benzisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone

polikarboksylany

kompozycja zapachowa

Adres zwrotny

RB (Hygiene Home) Poland Sp. z o.o.,
ul. Okunin 1,
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
Infolinia: 22 541 91 15 (od 9 do 17)

Polecane produkty